stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning

Policy:

Vårt mål är att erbjuda marknadens snabbaste leveranser, bästa support och unika produkter av hög kvalité.
Vi löser kundens önskemål genom att arbeta enligt vårt motto ”när ytan är huvudsaken”.

TA Chemistry AB skall uppfylla lagar och föreskrifter och marknadsföra produkter för ytbehandling av rostfritt stål såsom det NOXfria betbadet som minimerar kundernas hälso- och arbetsmiljörisker.

Vi prioriterar att leverera snabbt och i rätt tid och skall bibehålla vår tradition av att leverera till en leveranssäkerhet av minst 98%.

Vårt ansvar är att bedriva verksamhet med långsiktigt kretsloppstänkande inom ramen för vad som är tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt möjligt.

Varje medarbetare har sin del av ansvaret för miljö- och kvalitetsarbetet. Genom information och utbildning skall varje medarbetare lära sig att ta ansvar för de miljöfrågor som har betydelse för verksamheten.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete skall inriktas mot ständig förbättring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Policy:
Our goal is to provide fast deliveries, best support and unique high quality products.
We solve the customer's wishes by working according to our motto "when the surface is the main thing".

TA Chemistry AB is required to comply with laws and regulations and promote stainless steel surface treatment products such as the NOX free pickling batch, which minimizes health risks.

We will deliver high quality products with a high degree of flexibility regarding volumes and packaging sizes.

We prioritize on time fast delivery and maintain our tradition of delivering to a delivery security of at least 98%.

Our responsibility is to conduct business with long-term cyclical thinking within the framework of what is technically, economically and ecologically possible.

Every employee are responsibility for environmental and quality work. Through information and education, every employee must learn to take responsibility for the environmental issues that are important to the business.

Our environmental and quality efforts will focus on continuous improvement.

We shall avoid spillage and contamination of air, soil and water by analyzing risks and drawing up procedures for safe handling of the chemicals we use.