con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
ta-logo_3-copy.jpg
con1_meny_top_under.png

   

 

Betbad

Betbad används för betning av värmebehandlade och svetsade rostfria stålkonstruktioner.

Vid betning avlägsnas glödgningsfjällen och/eller svetsoxiderna från det rostfria stålets yta.

Efter betning och riklig sköljning med vatten (högt tryck) återställs korrosionsbeständigheten i

det svetsade området.


TACAB NOXfria Betbad
Används endast tillsammans med austenitiska och duplexa rostfria stålsorter (ej ferritiska).

Utvecklad för rostfritt och syrafasta stålsorter. De betbad som används idag är nästan alltid hälsofarliga och avger farliga gaser och användningen kräver stora krav på ventilation, personlig skyddsutrustning etc.
TACAB noxfria betbad är ett patenterat, miljöanpassat betbad som drastiskt minskar riskerna vid användning.
Inga giftiga och miljöfarliga gaser avges under betningen med ett NOXfritt betbad. Den användbara livslängden är mycket längre än för ett konventionellt salpetersyra-fluorvätesyrabad.

TACAB noxfritt betbad säljs i följande förpackningsstorlekar: 25, 200 och 1000 liter.
För större volymer begär offert.

TACAB betbad koncentrerat

Traditionellt betbad (salpeter/fluorvätesyra) . Välj arbetsområde för betbadet och blanda sedan produkten med vatten till önskad styrka. Badet kan blandas för att bearbeta rostfritt/syrabeständigt stål, duplex, eller för att beta mycket höglegerade rostfria stålkvaliteter (t.ex. Super duplex).

TACAB betbad koncentrerat säljs i följande förpackningsstorlekar: 25, 200 och 1000 liter.

För större volymer begär offert.

Hur man blandar TACAB koncentrerat betbad:

Rostfria och syrafasta stålsorter. Blandningsförhållande 1:2 (1 del koncentrerat betbad + 2 delar vatten).

Högre legerat stål (exempel: duplex). Blandningsförhållande 1:1 (1 del koncentrerat betbad + 1 del vatten).

Mycket höglegerade stålkvaliteter (exempel: superduplex). Blandningsförhållande 1:0,5 (1 del koncentrerat betbad + 0,5 delar vatten).

Använd endast färskvatten (dricksvattenkvalitet, helst under 50 ppm).

TACAB NFM 1000
Underhållsprodukt för TACAB NOXfria betbad.
Justera nivån i det Noxfria betbadet genom att tillsätta lika delar TACAB NFM 1000 och vatten.
Använd endast färskvatten (dricksvattenkvalitet, helst under 50 ppm).

 
   

© TA Chemistry AB | +46 293 30885 | contact@tachemistry.com | Website with Sitoo