stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning
TACAB Betbad Standard Koncentrat

Kunden tillsätter själv vatten till önskad styrka och väljer därmed arbetsområde för betbadet. Badet blandas för att beta från rostfritt/syrafast, Duplex eller till mycket höglegerade rostfria stålsorter (tex. super duplex).

TACAB Betbad Koncentrat är ett traditionellt betbad baserat på fluorvätesyra och salpetersyra. Betbadet används för betning av värmebehandlade och svetsade rostfria konstruktioner i betkar. (sk. doppbetning). Vid betningen avlägsnas glödskal och /eller svetsoxider från den rostfria stålytan. Efter betningen och riklig spolning med vatten (högtryck) återställs korrosionshärdigheten hos den rostfria stålkonstruktionen. Arbetslokalen och betkaret skall vara väl ventilerade.
Ramp eller punktutsug skall finnas över/på betkaret.

TACAB Betbad Standard Koncentrat säljs i följande förpackningsstorlekar:
25 , 200 och 1000 liter.
Större volymer tillverkas av TA Chemistry på plats hos kund.

Denna-produkt-Svaar2_4-10.pngSDB-11.png

IBC2.png 

Blandningsförhållande:

STÅLSORT BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 1000 LITER (IBC) KONCENTRAT GER
Rostfritt (18/8) 1:2  (1 del koncentrat +  2 delar vatten) 3000 Liter
Syrafast 1:1.5 (1 del koncentrat+1.5 del vatten) 2500 Liter
Högre legerade stålsorter - Duplex 1:1 (1 del koncentrat + 1 del vatten) 2000 Liter
Mycket höglegerade stålsorter
- Super duplex
​1:0.5 (1 del koncentrat + 0.5 delar vatten) 1500 Liter