stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning

TACAB Optima BetpastaTACAB-Optima-BetpastaLR.png

Används vid ​betning av rostfritt och syrafasta stålsorter. TACAB Optima är en grön betpasta enligt en unik formula. TACAB Optima minskar mängden giftiga NOXgaser som bildas under betningen med 85%. Dessutom minskar utsläppen av skadliga nitrat- och nitritjoner.


Betpastan säljs i följande förpackningsstorlekar: 1 och 2 kilo. Pensel medföljer.

TACAB Optima används för rengöring och passivering av svetsfogar och den värmepåverkade zonen (HAZ) hos svetsade rostfria konstruktioner.
Betpastan appliceras med pensel. Efter betningen och riklig spolning med vatten (högtryck) återställs korrosionshärdigheten i det svetsade området.

Egenskaper:
·     TACAB Optima ger bättre arbetsmiljö då den utvecklar betydligt mindre giftiga nitrösa
      gaser än traditionella betprodukter.
·     TACAB Optima är grön vilket gör det lättare att se var man applicerar pastan.
·     Pastan har en geléartad (tixotropisk), homogen konsistens och därmed
      god vidhäftningsförmåga. Den kan appliceras på vertikala ​ytor och tak utan att
      risk för rinningar och intorkning föreligger.
      Arbetstemperatur: från +15° till +40° C.

SDB.png Product-data-sheet-3.jpg
Betningstider vid 20° C:
Rostfritt 45-90 minuter beroende på svetsmetod
Syrafast 60-150 minuter beroende på svetsmetod
Vid lägre temperaturer (<15 °C) rekommenderas TACAB Betpasta Standard eller TACAB Betpasta Super​