stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning

iNGA-GIFTIGA-GASERpng-2.png
TACAB NOXfria Betbad
Utvecklat för rostfria och syrafasta rostfria stålsorter.

De betbad som användes idag, är nästan alltid hälsofarliga och avger giftiga och korrosiva Fsida_broschyr-3.jpgNOXgaser. Användningen kräver därför stränga  föreskrifter vad gäller ventilation, skyddsutrustning mm. TACAB NOXfria betbad är ett patenterat miljöanpassat betbad för austenitiska rostfria stål som eliminerar dessa problem.
TACAB NOXfria betbadger bästa möjliga arbetsmiljö med god prestanda.

TACAB Noxfria betbad säljs i följande förpackningsstorlekar: 
25 , 200 och 1000 liter.
- Större volymer kan även tillverkas på plats hos kund.

SDB-7.png
Betningstid vid 22 grader:
Rostfritt 45-90 minuter beroende på svetsmetod
Syrafast 60-120 minuter beroende på svetsmetod
Anm: Vid högre temperatur kan detta betbad beta betydligt högre legerade stålsorter.

Följande ingår vid köp av större volymer: Kostnadsfria analyser & full teknisk service.
Vid köp av >10000 liter  ingår utbildning av personal med kursen 4 steg till betning som innehåller 
Teori, praktisk betning, underhåll och säkerhet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vid betning i betbad skall betvätskan cirkuleras. Detta ger bättre betningsresultat och eleiminerar risken för missfärgning och ökad förbrukning av betbadet som annars kan uppstå vid betning i stillastående betvätska. Cirkulation kan skapas med en propeller som drivs av en elektrisk motor.


En jämförelse mellan TACAB NOXfria betbad super och traditionellt betbad ger följande:
  • TACAB NOXfria betbad ger överlägsen arbetsmiljö.
  • TACAB NOXfria betbad innehåller inte salpetersyra vilket ger den fördelen att inga giftiga NOXgaser utvecklas under betningen. Därmed blir inte lokal eller inventarier påverkade av korrosion, ett stort och kostsamt problem med traditionella betbad. NOXgas ger dessutom en negativ miljöpåverkan då den fungerar som en växthusgas i atmosfären.
  • TACAB NOXfria betbad har längre livslängd och bättre totalekonomi då samma betbad kan rekonditioneras (återstartas) efter det att betningsförmågan avtagit. Detta ger en effektiv livslängd på 5-6 år vid 5-6 timmars användning per dag.
  • TACAB NOXfria betbad underhålls enkelt mellan rekonditioneringarna genom att tillsätta en färdigblandad kemikalieblandning (traditionellt betbad underhålls med koncentrerad fluorvätesyra och salpetersyra).
  • TACAB NOXfria betbad kräver ingen rening av utgående ventilationsluft.
  • TACAB NOXfria betbad ger blankare svetsar och ytor efter betning.
  • TACAB NOXfria betbad ger inga hårda avlagringar på botten i betkaret.
  • TACAB NOXfria betbad kräver ca. 25-40% längre betningstider än traditionellt betbad vid samma temperatur.