stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning
TACAB NOXfria Betbad Super
Utvecklat för rostfria och syrafasta rostfria stålsorter och duplex.

De betbad som användes idag, är nästan alltid hälsofarliga och avger farliga gaser. Användningen kräver därför stränga föreskrifter vad gäller ventilation, skyddsutrustning
Fsida_broschyr-2.jpgmm. TACAB NOXfria betbad super är ett patenterat miljöanpassat betbad för austenitiska rostfria stål som ger bästa möjliga arbetsmiljö med god prestanda.

TACAB Noxfria betbad Plus säljs i följande förpackningsstorlekar: 
25 , 200 och 1000 liter.
Större volymer kan även tillverkas på plats hos kund.

SDB-8.png
Betningstid vid 22 grader:
Rostfritt 35-70 minuter beroende på svetsmetod
Syrafast 45-105 minuter beroende på svetsmetod
Duplex 90-180 minuter beroende på svetsmetod
Anm: Vid högre temperatur kan detta betbad beta betydligt högre legerade stålsorter.

Följande ingår vid köp av större volymer: Kostnadsfria analyser & Full teknisk service.
Utbildning av personal med kursen 4 steg till betning som innehåller Teori, praktisk betning, underhåll och säkerhet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vid betning i betbad skall betvätskan cirkuleras. Detta ger bättre betningsresultat och eleiminerar risken för missfärgning och ökad förbrukning av betbadet som annars kan uppstå vid betning i stillastående betvätska. Cirkulation kan skapas med en propeller som drivs av en elektrisk motor.
En jämförelse mellan TACAB NOXfria betbad super och traditionellt betbad ger följande:
  • TACAB NOXfria betbad super ger överlägsen arbetsmiljö.
  • TACAB NOXfria betbad super innehåller inte salpetersyra vilket ger den fördelen att inga giftiga NOXgaser utvecklas under betningen. Därmed blir inte lokal eller inventarier påverkade av korrosion, ett stort och kostsamt problem med traditionella betbad. NOXgas ger dessutom en negativ miljöpåverkan då den fungerar som en växthusgas i atmosfären.
  • TACAB NOXfria betbad super har längre livslängd och bättre totalekonomi då samma betbad kan rekonditioneras (återstartas) efter det att betningsförmågan avtagit. Detta ger en effektiv livslängd på 5-6 år vid 5-6 timmars användning per dag.
  • TACAB NOXfria betbad super underhålls enkelt mellan rekonditioneringarna med en betydligt mildare tillsats.
  • TACAB NOXfria betbad super kräver ingen rening av utgående ventilationsluft.
  • TACAB NOXfria betbad super ger blankare svetsar och ytor efter betning.
  • TACAB NOXfria betbad super ger inga hårda avlagringar på botten i betkaret.
  • TACAB NOXfria betbad super kräver ca. 15-30% längre betningstider än traditionellt betbad vid samma temperatur.