con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
ta-logo_3-copy.jpg
con1_meny_top_under.png

   

 

TA Flux rotskydd

Fluxmedlet appliceras på rotsidan före svetsningen och skyddar mot den oxidation som uppstår under svetsning. TA Flux är speciellt avsett för TIG-svetsning av låglegerade och rostfria stål med Nickelhalter max 25% men kan även användas med andra svetsmetoder. TA Flux skall inte ses som en ersättning till skyddsgas utan används där skyddsgas inte kan användas. TA Flux ger en betydligt bättre rotsida än en utan rotskydd, men når inte upp till en argonskyddad rotsida.

TA-FluxLR-3.png

Vid tester(ASTM G48) erhölls följande tekniska data:

Viktsförlust med argonskydd = 100%

(100%=den viktsförlust som fås med Ar-skydd)

Viktsförlust med TA Flux = 180%

(mycket bättre än utan rotskydd men sämre än med Ar-skydd)

Viktsförlust utan rotskydd = 318%

Egenskaper:
TA Flux rotskydd levereras i pulverform som blandas med industrisprit före svetsning. Utmärkande för fluxmedlet är dess förmåga att eliminera oxidinneslutningar och bildning av anlöpningsoxider under svetsningen. Fluxmedlet ersätter gasskydd (speciellt där konstruktionen försvårar gasskydd av rotsidan), tape och keramisk backning. Fluxmedlet fungerar också som rotstöd genom att den sprider värmen jämnt på undersidan av svetsen. Vidare så verkar den kemiskt genom att effektivt rena svetssmältan från föroreningar. Det är viktigt att ta bort överflödigt rotflux och slaggprodukter efter svetsning. Detta sker lämpligast med rostfri stålboste eller slipning.

Användningsområden:

Punktsvetsning:

TA Flux appliceras på sammanfogningsytorna före hophäftning. Den fungerar som ett renande medel och förhindrar att anlöpningsoxider bildas i punktsvetsarnas närhet. Detta förfarande eliminerar risken för att svetsfogen förorenas och gör att punktsvetsen lätt smälter upp vid den efterföljande svetsningen.

Som skyddande skikt under svetsning:

TA Flux applicerad på svetsens rotsida har flera betydelsefulla funktioner. Rotsidan skyddas mot oxidation. Svetssträngen kan läggas med högre och konstant hastighet. Genom fluxmedlets vätande och stödjande förmåga på svetsgodssmältan avleds överskottsvärmen från de lokala områden i svetsen och förhindrar därigenom okontrollerbara penetreringar och genombränningar. Porbildningar undviks genom jämn likformig värme och frånvaron av föroreningar.

Överlappssvets:

TA Flux applicerad på undersidan av överlappningen förhindrar okontrollerbar penetrering. Jämn upphettning och lägre kylningshastighet förhindrar sprödhet och ger starkare duktilare svetsar.

V-fogar på olika plåttjocklekar:

TA Flux förhindrar genombränning vid svetsning av tunnt material till tjockt. Genom att värmen sprids jämnt undviks lokala områden med höga temperaturer och svetsarna penetrerar likformigt.

V-fogar svetsade från en sida:

TA Flux applicerad på rotsidan befrämjar jämn penetrering med tillräcklig mängd material med start bindning. Svetsar som tidigare måste svetsas från båda sidor kan effektivt sammanfogas med en svetssträng från en sida.

V-fogar svetsade från båda sidor:

Vid sammanfogning av tjockväggig plåt, eller där det är nödvändigt med tvåsidig svetsning av kvalitativa skäl, skall fluxmedlet appliceras på rotsidan innan första svetssträngen läggs. Den jämna och starkt bundna svetsen behöver inte mejslas eller slipas upp. Borstning med stålborste rekommenderas för att eliminera slaggresterna efter andra svetssträngen.

Sammanfogning av låg- och höglegerade stål (kompoundstål):

Vid användning av TA Flux så kan svetsaren fasa av såväl det låglegerade som höglegerade materialet före svetsningen. Detta eliminerar efterarbete med slipning och mejsling. Då fluxmedlet används på dessa legeringar appliceras fluxet på den höglegerade sidan och svetsningen startas på den låglegerade sidan.

 
   

© TA Chemistry AB | +46 293 30885 | contact@tachemistry.com | Website with Sitoo