stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning

TACAB-Betpasta-StandardLR-5.pngTACAB Betpastor
Appliceras med pensel. Penselbetning lämpar sig bra för mindre detaljer eller där endast svetsarna och HAZ skall behandlas. Pastan har en tjockare gelékoncistens med utmärkta vidhäftande egenskaper.
Läs mer...


TACAB Spraybetlösning
TACAB-Spraybetloesning-StandardLR-3.pngAppliceras med anpassad sprayutrustning. Spraybetning är inte lika tidskrävande som penselbetning då stora ytor snabbt kan behandlas. 
En av spraybetningens stora fördelar är att även mycket stora konstruktioner kan betas rationellt.
Betlösningar har en tunnare gelékoncistens
med utmärkta vidhäftande egenskaper.
Läs mer...

IBC-2.pngTACAB Betbad
Vid doppbetning sänks hela detaljen ned under ytan. Doppbetning är den mest rationella betningsmetoden och kortaste betningstiderna 

Läs mer...TACAB-CleanerLR-3.pngTACAB Cleaner/Förbetningsmedel
Används med fördel vid problem med smut (missfärgning) av stålytan efter betning. TACAB Cleaner reducerar radikalt problemet med smut. Används även för att avlägsna mindre ytkorrosion och missfärgningar.
Läs mer...


TACAB Passiveringsmedel
Används för passivering av stålytan efter betning.
Läs mer...

TACAB-Neutralpasta-2kg_2-3.png
TACAB Neutralisationspasta
Neutralisationspasta används på stålytan för att neutralisera och oskadliggöra betpastan efter dess användning.
Läs mer...


TA FLUX RotskyddTA-FluxLR-5.png
Fluxmedlet appliceras på rotsidan före svetsningen och skyddar mot den oxidation som uppstår under svetsning. TA Flux är speciellt avsett för TIG-svetsning av låglegerade och rostfria stål med Nickelhalter max 25% men kan även användas med andra svetsmetoder.
Läs mer...