stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning
TACAB Passivator

Passivitet:
SDB-14.pngPassivering sker oftast naturligt efter betning vid betning inomhus i skyddad miljö utan att man behöver använda TACAB Passivator. Det som sker är att metallytan reagerar med  syret i  luften. Ytan kommer efter relativt kort tid att vara täckas av ett oxidskikt. Oxidskiktet kommer fortsättningsvis att fungera som ett slags skyddande barriär mellan luften och metallen. Den bildade oxiden har därför stor betydelse för en metalls fortsatta korrosionsbeständighet. Detta skikt kallas också passivitetsskiktet
.


TACAB Passivator används vid de tillfällen man vill säkerställa passivering av stålytan.

Vid de tillfällen man inte kan kan garantera en ren skyddad miljö efter betningen
(tex. betning utomhus eller i lokaler där korrosiva gaser förekommer) bör man använda TACAB Passivator för att säkerställa att passivering sker.

TACAB Passivator säljs i följande förpackningsstorlekar: 25 kg.
15 minuter efter applicering sker avspolning med färskvatten (högtrycksspolning).

TACAB Passivator sprayas på med anpassad sprayutrustning.