stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning
TACAB Passivator
TACAB-PASSIVATOR.png
Passivitet:
Product-data-sheet-22.jpgSDB-14.pngPassivering sker oftast naturligt efter betning vid betning inomhus i skyddad miljö utan att man behöver använda TACAB Passivator. Det som sker är att metallytan reagerar med  syret i  luften. Ytan kommer efter relativt kort tid att vara täckas av ett oxidskikt. Oxidskiktet kommer fortsättningsvis att fungera som ett slags skyddande barriär mellan luften och metallen. Den bildade oxiden har därför stor betydelse för en metalls fortsatta korrosionsbeständighet. Detta skikt kallas också passivitetsskiktet
.

Vid ogynsam miljö eller när man önskar snabb passivering kan TACAB Passivator användas.


TACAB Passivator säljs i följande förpackningsstorlekar: 25 kg.