con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
ta-logo_3-copy.jpg
con1_meny_top_under.png

   

 

Övriga produkter

TACAB Neutralisationspasta

TACAB Neutralisationspasta används på stålytan för att neutralisera och oskadliggöra betpastan efter dess användning. Efter behandlingen får betsyraresterna ett pH-värde >8 och det giftiga fluorvätet omvandlas kemiskt till ofarligt vattenolösligt flusspat (CaF2). Neutralisationspastan är milt alkalisk och innehåller inga giftiga beståndsdelar. Förpackningen innehåller 2 kg. En förpackning kan neutralisera 240 meter betad linjär svets eller 12 m2 betad stålyta.

Egenskaper.

TACAB neutralisationspasta har en krämig konsistens vilket relativt god vidhäftning. Pastan blandas in i betpastan med pensel (efter slutförd betning då betpastan forfarande sitter applicerad på konstruktionen) En reaktion uppstår och en svag blåsbildning startar. När blåsbildningen upphör (efter ca 10 min.) så har reaktionen avstannat och neutraliseringen är klar.

Neutralisationspastan säljs i följande förpackningsstorlekar: 2 kilo.

TACAB-Neutralpasta-2kg_2-4.png

TACAB Passivator

Används vid tillfällen då man vill säkerställa en snabb passivering av den rostfria ytan. ​Vanligtvis sker en naturlig passivering efter betning (om du arbetar inomhus i en skyddad miljö) utan att behöva använda TACAB Passivator. Metallen kommer efter betning och nogrann avspolning reagera spontant med syre i luften när detaljen torkar. Denna kemiska reaktion börjar på metallytan. Efter relativt kort tidsperiod kommer ytan att täckas med ett osynligt oxidskikt. Oxidskiktet kommer att fungera som en skyddande barriär för  metallen. Den bildade oxiden är därför av stor betydelse för metallens korrosionsbeständighet.
Skiktet kallas även passivitetsskiktet. Vid de tillfällen då en ren skyddad miljö efter betning inte kan garanteras bör TACAB Passivator användas för att säkerställa passivering.

TACAB Passivator säljs i följande förpackningsstorlekar: 25 kg.
Detaljen som skall behandlas skall sänkas ner i produkten eller så sprayas TACAB Passivator på ytan som hålls våt under en tid. En speciell sprayutrustning behövs för sprayning av TACAB Passivator (tillbehör).


TACAB-PASSIVATOR-3.png

"

 
   

© TA Chemistry AB | +46 293 30885 | contact@tachemistry.com | Website with Sitoo