stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning
TACAB-Neutralpasta-2kg_2-2.pngTACAB Neutralisationspasta

TACAB Neutralisationspasta används på stålytan för att neutralisera och oskadliggöra betpasta efter dess användning. Efter behandlingen får betpastaresterna ett pH-värde >8 och det giftiga fluorvätet omvandlas kemiskt till ofarligt vattenolösligt flusspat (CaF2). Neutralisationspastan är milt alkalisk och innehåller inga giftiga beståndsdelar.
 
Egenskaper.
TACAB neutralisationspasta har en krämig konsistens vilket ger relativt god vidhäftning. Pastan blandas in i betpastan med pensel (efter slutförd betning då betpastan forfarande sitter applicerad på konstruktionen) En reaktion uppstår och en svag blåsbildning startar. När blåsbildningen upphör är neutraliseringen klar. Säkerställ att processen är helt klar med att tillsätta ytterligare neutralisationspasta, ingen blåsbildning skall då uppstå.

SDB-13.pngNeutralisationspastan säljs i följande förpackningsstorlekar: 2.5 kilo.

Lokala bestämmelser gäller för hantering av spolvatten som uppkommer efter betning och efter användning av TACAB Neutralisationspasta då sköljvattnet kommer att innehålla tungmetaller.