stainless-steeliso_2.jpg

button_english.pngbutton_swedish.png

banner2016-2.jpg
Products - English Produkter - Svenska Technical Info Company/Contact Sale Försäljning

TACAB Betbad
Doppbetning i ett betkar lämpar sig mycket bra för för stora detaljer eller mindre detaljer i större serier. Vid d
oppbetning sänks hela detaljen ned under ytan. Doppbetning är oftast den mest rationella betningsmetoden då man erhåller de kortaste betningstiderna samt att fler detaljer betas samtidigt. I ett betbad kan man via en doppvärmare öka temperaturen vilket ytterligare förkortar betningstiderna (högre temperatur ger kortare betningstider). Cirkulation i betbadet via en omrörare medför bästa betningsresultat då detaljerna hela tiden spolas med betbad.

TACAB NOXFRIA Betbad TACAB NOXfria Betbad Super TACAB Betbad Koncentrat

Ett patenterat miljöanpassat betbad för austenitiska rostfria stål som ger bästa möjliga arbetsmiljö med god prestanda. Badet utvecklar inga giftiga NOXgaser under betning och ger därmed överlägsen arbetsmiljö och skadar ej arbetslokalen så som ett traditionelllt betbad.  Anpassat för rostfria och syrafasta rostfria stål.
Läs mer...

Ett patenterat miljöanpassat betbad för austenitiska rostfria stål som ger bästa möjliga arbetsmiljö med god prestanda. Badet utvecklar inga giftiga NOXgaser under betning och ger därmed mycket god arbetsmiljö och skadar ej arbetslokalen så som ett traditionelllt betbad. Denna produkt har ökad betningsförmåga som även medger betning av duplex.
Läs mer...

Koncentrerat traditionell betbad baserat på fluorväte och salpetersyra. Kunden tillsätter själv vatten och blandar badet till önskad styrka.
Blandningsförhållande:
Koncentrat:Vatten
1:2 för Rostfritt och syrafast.
1:1 för Duplex
1:0.5 för Super duplex
Läs mer...

Bästa arbetsmiljö,lång livslängd Bra arbetsmiljö, lång livslängd Effektiv, stort arbetsområde
Se även produktguiden för val av produkt.